Villkor

Integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy om hur vi behandlar personuppgifter.

Betalning

Alla resor och bokningar ska vara betalda senast 20 dagar före avresa. Vid bokningar senare än 20 dagar före avresa ska resan betalas snarast.

Platsbokning

Önskemål om särskilda platser i bussen kan lämnas i meddelandefältet vid bokning här på sidan. Vi gör vårt bästa för att tillgodose era önskemål men kan inte lämna några garantier.

Bagage

Du ansvarar själv som resenär för dina tillhörigheter. På våra shoppingresor är det av yttersta vikt att allt bagage märks med namn samt sätesnummer. För att inte bli ersättningsskyldig för skador uppkomna på till följd av vårdslös lastning, är det av stor vikt att endast chauffören lastar in och ut från bussen.

Genomförande av resa

Resan genomförs med ett deltagarantal av minst 20 personer. Vid endagars shoppingresor måste deltagarantalet vara minst 30 personer.

Meddelande om inställd resa lämnas senast 3 veckor innan avresa vid flerdagarsresor och senast en vecka innan vid endagarsresor.

Extra utflykter

Eventuella extra utflykter som erbjuds på våra resmål genomförs vid ett deltagarantal av minst 20 personer.

Resegaranti

Vi har ställt lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet.

Avbokning

Avbokning av våra shopping/nöjesresor: Avbokning senare än 72 timmar innan återbetalas ej.  Avbokningar under kontorstid sker på våra kontorstelefoner övrig tid går det bra att avboka på jourtelefon 0411-102 02

På våra längre resor gäller följande: Avgift vid avbokning mer än 30 dagar före avresa är 200 kr/ person. Sker avbokningen 14-30 dagar före avresa erlägges hela anmälningsavgiften. Sker avbokning senare än 14 dagar före avresa erläggs 50% av resans pris. Sker avbokning inom 24 timmar före avresa skall resenären betala hela resans pris.

Avbeställningsskydd

Om ni önskar avbeställningsskydd, skall detta meddelas vid bokning av resa. Avbeställningsskyddet gäller vid avbokningar som sker mer än 24 timmar innan avresa på grund av sjukdom (styrkt med läkarintyg), olycksfall eller dödsfall som drabbat resenären eller hans familj.

Avbeställningsskyddet återbetalas inte.

Reklamation

Om ni under resans gång finner något fel eller något som inte är till er belåtenhet, vill vi gärna att ni berättar detta för reseledaren eller chauffören så att problemen kan åtgärdas på plats.

I annat fall tar vi emot tar vi emot skriftlig reklamation sådan senast tre veckor efter hemkomst.