Linjetrafik & skolskjuts

Sydbuss tillhandahåller skolskjuts inom Tomelilla kommun och i Ystad kommun. Vi följer kommunernas regelverk och följer säkerhetskraven på bussarna. I dagsläget har vi i Ystad Kommun 5 bussar som trafikerar skolorna Svarte, Hedeskoga och Sövestad samt extra turer för skolorna inom kommunen. I Tomelilla har vi 8 bussar som trafikerar samtliga skolor inom kommunen. Under hösten 2020 har vi i Ystad Kommun genomfört bussvett och etikett. Ni hittar mer om säker skolskjuts här. Då skolskjutsen i Ystad och Tomelilla är en stor del av vår verksamhet ställer vi höga säkerhetskrav på våra bussar och kompetens på vår personal.

Mer information

För att veta mer om skolskjutsen i Tomelilla kan du läsa mer på kommunens informationssida.

För att veta mer om skolskjutsen i Ystad kan du läsa mer på kommunens informationssida.

Synpunkter

Om du har synpunkter, önskemål eller klagomål om vår skolskjuts är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.