Linjetrafik & skolskjuts

Sydbuss tillhandahåller skolskjuts inom Tomelilla kommun och i Ystad kommun. Vi följer kommunernas regelverk och följer säkerhetskraven på bussarna. I dagsläget har vi i Ystad Kommun 5 bussar som trafikerar skolorna Svarte, Hedeskoga och Sövestad samt extra turer för skolorna inom kommunen. I Tomelilla har vi 8 bussar som trafikerar samtliga skolor inom kommunen. Under hösten 2020 har vi i Ystad Kommun genomfört bussvett och etikett. Ni hittar mer om säker skolskjuts här. Då skolskjutsen i Ystad och Tomelilla är en stor del av vår verksamhet ställer vi höga säkerhetskrav på våra bussar och kompetens på vår personal.

Mer information

Synpunkter

Om du har synpunkter, önskemål eller klagomål om vår skolskjuts är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.