Linjetrafik & skolskjuts

Sydbuss tillhandahåller skolskjuts inom Tomelilla kommun och särskoleskjuts i Ystad kommun. Vi följer kommunernas regelverk och följer säkerhetskraven på bussarna.

Mer information

För att veta mer om skolskjutsen i Tomelilla kan du läsa på kommunens informationssida.

Synpunkter

Om du har synpunkter, önskemål eller klagomål om vår skolskjuts är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.