Om Sydbuss

SydBuss AB är ett bussbolag med lång historik inom persontransporter.

Historia

Vår egen resa började på tidigt 1900-tal som Ystads Droskägareförening, senare Ystad Taxi ekonomisk förening som 1988 ombildades till Taxi Ystad AB.

Taxi Ystad AB drev Taxi och Busstrafik i flera kommuner. Bl.a. utförde man färdtjänst och skolskjutstransporter i både Ystad, Sjöbo och Tomelilla kommuner.

Under 1999 vann Taxi Ystad skolskjutsupphandlingen i Ystads kommun och dessa skulle utföras med större bussar. Detta gjorde att Taxi Ystad AB:s inriktning blev mer buss än taxiverksamhet varför man ansåg det lämpligt att namnändra bolaget till Syd Buss AB.

Sydbuss idag

Sedan 2000 har vi stadigt utökat och förnyat vår busspark och även byggt upp en egen bussverkstad. Vi har under många år ålagt oss olika uppdrag i sydöstra Skåne och har alltid fullgjort våra åtaganden. Sydbuss AB är idag ett välrenommerat och välkänt bussföretag med många seriösa samarbetspartners i transportbranschen. Företaget drivs inom familjen vilket gör att vi kan ge en nära och personlig service.

2019 köptes Sydbuss upp av Telepass AB som i sin tur köptes upp av koncernen Samtrans/Nobina sommaren 2021. Numera ingår vi således i en börsnoterad koncern. Vi jobbar dock kvar under egen depå för att fortsätta sträva efter den varma och familjära känslan Sydbuss alltid har förmedlat.

Vi är sydbuss

På kontoret finner du:

Jenny – Jenny sköter all skol trafik. Hon sköter även fakturering på företaget. Skicka till Info@sydbuss.se för att komma i kontakt.

Tilda – Tilda hjälper dig med bokningar av resa eller planering av egna resor. Skicka till Info@sydbuss.se för att komma i kontakt.

Välkommen att kontakta oss.