Om Sydbuss

Syd Buss AB är ett familjeägt bussbolag med lång historik inom persontransporter.

Historia

Vår egen resa började på tidigt 1900-tal som Ystads Droskägareförening, senare Ystad Taxi ekonomisk förening som 1988 ombildades till Taxi Ystad AB.

Taxi Ystad AB drev Taxi och Busstrafik i flera kommuner. Bl.a. utförde man färdtjänst och skolskjutstransporter i både Ystad, Sjöbo och Tomelilla kommuner.

Under 1999 vann Taxi Ystad skolskjutsupphandlingen i Ystads kommun och dessa skulle utföras med större bussar. Detta gjorde att Taxi Ystad AB:s inriktning blev mer buss än taxiverksamhet varför man ansåg det lämpligt att namnändra bolaget till Syd Buss AB.

Sydbuss idag

Sedan 2000 har vi stadigt utökat och förnyat vår busspark och även byggt upp en egen bussverkstad. Vi har under många år ålagt oss olika uppdrag i sydöstra Skåne och har alltid fullgjort våra åtaganden. Sydbuss AB är idag ett välrenommerat och välkänt bussföretag med många seriösa samarbetspartners i transportbranschen. Företaget drivs inom familjen vilket gör att vi kan ge en nära och personlig service.

2019 köptes Sydbuss upp av Telepass AB som i sin tur köptes upp av koncernen Samtrans/Nobina sommaren 2021. Numera ingår vi således i en börsnoterad koncern. Vi jobbar dock kvar under egen depå för att fortsätta sträva efter den varma och familjära känslan Sydbuss alltid har förmedlat.

Vi är sydbuss

På kontoret finner du:

Jenny – Förmodligen är det henne du får första kontakten med. Jenny gör det mesta inom företaget och hjälper dig med bokningar av resa eller planering av egna resor. Hon sköter även fakturering på företaget. Skicka till jenny@sydbuss.se för att komma i kontakt.

Micke – Ny på Sydbuss men med många år i branschen , närmast från C4 Transport i Kristianstad . Arbetar med Transportledning både med Beställningstrafik och Skolsjuts.   Honom når ni via telefon 0411-17090 eller mail micke@sydbuss.se

Otto – En av våra två spindlar i nätet som driver företaget idag. Ni når honom lättast på otto@telepass.se

Staffan – Vår andra spindel som oftast befinner sig i Kristianstadsområdet. Honom når ni på staffan@c4transport.se

Välkommen att kontakta oss.