Om Sydbuss

Syd Buss AB är ett familjeägt bussbolag med lång historik inom persontransporter.

Historia

Vår egen resa började på tidigt 1900-tal som Ystads Droskägareförening, senare Ystad Taxi ekonomisk förening som 1988 ombildades till Taxi Ystad AB.

Taxi Ystad AB drev Taxi och Busstrafik i flera kommuner. Bl.a. utförde man färdtjänst och skolskjutstransporter i både Ystad, Sjöbo och Tomelilla kommuner.

Under 1999 vann Taxi Ystad skolskjutsupphandlingen i Ystads kommun och dessa skulle utföras med större bussar. Detta gjorde att Taxi Ystad AB:s inriktning blev mer buss än taxiverksamhet varför man ansåg det lämpligt att namnändra bolaget till Syd Buss AB.

Sydbuss idag

Sedan 2000 har vi stadigt utökat och förnyat vår busspark och vi har även byggt upp en egen bussverkstad. Vi har under många år ålagt oss olika uppdrag i sydöstra Skåne och har alltid till fullo fullgjort våra åtaganden.

Syd Buss AB är idag ett välrenommerat och välkänt bussföretag med många seriösa samarbetspartners i transportbranschen. Företaget drivs inom familjen vilket gör att vi kan ge en nära och personlig service.

För oss är inga resor för små eller för stora.

Den 1/8 2019 köptes SYDBUSS in i en större koncern bestående av Telepass AB & C4 Transport AB. Vi har sedan dess vuxit med ytterligare några bussar och vårt upptagningsområde har ökat. Vår förhoppning är att kunna tillgodose fler kunder under de kommande åren utan att för den delen bli opersonliga.

Vi är sydbuss

På kontoret finner du:

Anders – Kan vara svår att få tag i och nås lättast på mejl. anders@sydbuss.se. Planlägger körschema och ruter för våra skoltransporter.

Jenny – Förmodligen är det henne du får första kontakten med. Jenny gör det mesta inom företaget och hjälper dig med bokningar av resa eller planering av egna resor. Hon sköter även fakturering på företaget.

Otto – En av våra två spindlar i nätet som driver företaget idag. Ni når honom lättast på otto@telepass.se

Staffan – Vår andra spindel som oftast befinner sig i Kristianstadsområdet. Honom når ni på staffan@c4transport.se

Välkommen att kontakta oss.